Ikastaldea lan taldea da; lan egiteko bildu dira irakaslea eta ikasleak. Hortaz, ikasteko lana eragozten duten jokaera guztiak gaitzetsi behar dira; hala nola, taldeari denbora galarazten dioten jokaerak (adibidez, klaseko jarduera txitean-pitean moztea ateraldi txistoso bat egiteko, puntualitate falta...), taldearen helburuekin zerikusirik ez duten jokaerak, taldekideari lana eragozten dioten jarduerak (adibidez, taldekako lanean parte ez  hartzea, zarata egitea...), ikaskideari errespetu falta izatea...

Ostera, lana burutzea mesedetzen duten jokaerak onesten dira: lankidetza, puntualitatea, hurkoarekiko errespetua, lan markoa onartzea eta taldearen helburuak lortzeko lan egitea.