www.santurtzieus.com

PERPAUS ELKARTUAK: LABURPENA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

 

1. KONPLETIBOAK

 

Gaixorik dagoELA esan du

Isilik egoTEKO esan dizut

Berandu ez etorTZEKO esan dizut

BAIETZ esan du

EZETZ esan du

 

2. ZEHAR GALDERA

 

Ez dakit non dagoEN. (non dago?)

Galdetu (EA) joango dEN. (joango da?)

Galdetu dit (EA) erosiko dudAN. (erosiko dut?)

 

3. HELBURUZKOAK

 

Tabakoa erosTERA noa.

4X4 bat erosi dut, mendira joaTEKO

 

4. KAUSAZKOAK

 

Berandu etorri da, autobusa galdu duELAKO

Berandu jaiki da, atzo parrandan ibili zen ETA

 

5. BALDINTZAZKOAK

 

Berandu esnatzen (BALDIN) BAzara, autobusa galduko duzu.

Euririk egiten ez (BALDIN) BAdu, mendira joango naiz

 

6. ERLATIBOZKOAK

 

Zure ondoan dagoen mutila bilbotarra da (zure ondoan dagoena bilbotarra da)

Gaur etorri ez den neska gaixorik dago (gaur etorri ez dena gaixorik dago)

 

7. DENBORAZKOAK

 

Botila apurtu ondoren, logelan ezkutatu du

Polizia etorri eta gero, dena konfesatu du.

Gosaldu baino lehen, komunera joaten naiz.

Oheratu aurretik, pelikula bat ikusiko dut.

Aita datorrenean bazkalduko dugu.

Atea ireki zuenean erori zen.

Egunkaria erosten duzunean utziko didazu?

Afaltzen duzun bitartean telebista ikusten duzu?

Pintatzen ari zen bitartean andamiotik erori zen

Lana bukatu arte, hemen geratuko zara

Laguna etorri arte hondartzan ibili da.

 

8. KONTZESIBOAK

 

Nahiz eta diru asko eduki, txabola batean bizi da.

Nahiz eta pobrea ez izan, kalean bizi da.

Diru asko eduki arren, txabola batean bizi da.

Pobrea ez izan arren, kalean bizi da.

 

9. MODUZKO PERPAUSAK

 

Zu gaztea zara. Manu gaztea da. Manu zu bezalakoa da

Zuek tximinoak bezalakoak zarete

Zuk esan didazun bezala prestatu ditut indabak

Beti bezala

 

10. KONPARAZIOZKO PERPAUSAK

 

Nik zuk baino urte gehiago dauzkat

Zuk nik baino diru gutxiago daukazu

Ni zu baino zaharragoa naiz

Zuek gu baino gazteagoak zarete

Mendirik altuena Everest da

Zuk daukazu urterik gehien

Nik daukat dirurik gutxien

Zu ni bezain gaztea zara

Zuk nik beste urte dauzkazu

Zuk nik adina diru daukazu

Kirola egiteko gazteegia zara

Azterketa egiteko beranduegi etorri zara

 

11. ONDORIOZKO PERPASUAK

 

Hain da altua, ezen sabairaino heltzen baita

Hain da altua, ezen sabairaino heltzen den

Hain da lotsatia, non ez baitu ezer esan

Hain da lotsatia, non ez duen ezer esan