www.santurtzieus.com

KONPARATIBOAK

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

1. BERDINTASUNA

Berdintasunezko konparazioetan bi termino ala bat bakarrik ager liteke. Ni zu bezain handia naiz: bi termino. Ni ez naiz hain langilea: termino bakarra.

Terminoak

Adberbioekin

Adjektiboekin

Kantitatea

2

 

 

1

Bezain

 

 

Bezala

 

Hain, honen, horren, honela...

Bezain

 

 

Bezalakoa, ak

 

Hain, honen, horren

Honelakoa...

Adina, beste, bezainbeste, hainbat, bezainbat, tzeko adina / lain

 

 

 

Honenbeste, horrenbeste

Hainbeste...

 

Ni ez naiz zu bezain itsusia

Esan duzun bezain ederra denik ez dut uste

Pello langilea bezain berritsua da

Jon nekatuta bezain zahartuta ikusi nuen

Ez nuen uste honen berandu iritsiko nintzenik

Zuk beste ikasi beharko lukete

Diru adina lagun izan ohi dugu

Horrenbeste etxe egingo zutenik ez genuen espero antiguatarrok

Ez da guk uste bezalakoa

Beti bezala etorri da gaur ere

Honelakoa izango da zuen etxea

Honela jarriko zenik ez nuen asko espero

Ikasle guztiei hamaiketakoa emateko lain ekarri duzu

2. BEZALAKO - BESTEKO

Bezainen ondoko adjektiboa desagertzen denean, jadanik entzuleak badakielako zertaz ari den, bezainen ordez bezalako (besteko, hainako...) erabili ohi da

Zu bezain ederra da = zu bezalakoa da

Nirea ez da zurea bezalakoa = nirea ez da zurea bezain...(handia, ederra, itsusia...)

Nik ez dut zuk beste / adina diru

Nik zuk bezalako kotxea daukat (nire kotxea zurea bezalakoa da)

Gaur ez daukat gaztetan bezalako esperantzarik

3. DESBERDINTASUNA: -ago

Adberbioak

Adjektiboak

Kantitatea

Baino....ago

Baino.....xeago

Baino...askoz...ago

Are....ago

Baino....ago(a,ak)

Baino...xeago(a, ak)

Baino askoz....ago(a, ak)

Are...ago(a, ak)

Gehiago

Gutxiago

Gehixeago...

Askoz gehago....

Are gehiago....

 

Zu baino mozkorragorik ez dut ikusi

Luze baino zabalagoa izan beharko luke

Ekarri dituztenak baino haundixeagoak behar dituzu

Zuk ekarritakoak baino askoz politagoak dira

Are ederragoa da Egañak botatako bertsoa

Jan ezak gutxixeago, zerri alen horrek!

Gizaki baino askoz arratoi gehiago bizi omen da gure hirietan

Inoiz baino gehiago jaten dut

4. ZENBAT ETA / GERO ETA

Zenbat eta...orduan eta; Zenbat eta...hainbat eta, bi formak erabil litezke, nahiz eta lehena izan gure artean arruntena. Bi ezaugarrien arteko lotura zehazteko erabiltzen da

Ez nahastu gero eta formarekin; gero eta ezaugarri bat denboran zehar aldatzen dela adierazteko erabiltzen da

Zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta bero haundiagoa sentituko duzu

Zenbat eta haundiagoa, hainbat eta neketsuagoa izaten da

Gero eta beranduago etortzen zara

Gero eta lan gehiago eginarazten digute

5. MENOS QUE - nola itzuli

Erdarak duen aukeretako bat falta zaio euskarari, hau da, ez dugu menos que horren parekorik adberbio eta adjektiboekin erabiltzeko

Estas casas son menos soleadas que aquellas

Erdaraz: más, menos + adj..adb

Euskaraz : adj..adb + ...ago

Etxe hauek ez dira haiek bezain argitsuak

Etxe hauek haiek baino itzaltsuagoak dira