Matrícula para septiembre de 2024


Datos personales


DNI*
Nombre*
Primer apellido*
Segundo apellido*
Sexo*
Dirección:*
Portal*
Piso*
Población*
Código postal*
Teléfono 1*
Teléfono 2
Fecha de nacimiento*
 / 
 / 
Población de nacimiento*
Provincia*
Estudios terminados*
Profesión*
Situación laboral*
Correo electrónico*
Si no sabes qué nivel de euskera tienes, debes ponerte en contacto con nosotros para que puedas hacer la prueba de nivel (Teléfono: 94 461 02 15)*

Cursos


Elige el nivel y el horario (en caso de saber qué nivel de euskera tienes)

Horarios del nivel A1 (del 16 al 27 de septiembre)
Horarios del nivel A2 (del 16 al 27 de septiembre)
Horarios del nivel B1 (expresión escrita)
Horarios del nivel B2 (expresión escrita)
Horarios del nivel C1 (expresión escrita)
¿Has sido alumno nuestro el curso pasado?*
Si no has sido alumno nuestro, ¿dónde has conseguido ese nivel de euskera?
En caso de ser posible, ¿ harías el curso por la tarde?

OHARRA

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu matrikulatzerakoan jasotzen ditugun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean erregistratuko direla. Hala nahi izanez gero, fitxategi horretan sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko eskubideaz baliatu ahal izango duzu, euskaltegi honetako idazkaritzara joz.

Matrikula-formulario hau bidaltzean, Santurtziko Udal Euskaltegiari baimena ematen diozu zure datu pertsonalak HABEri uzteko, Erakunde honek helduen alfabetatze eta euskalduntze arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.

Escribe estas letras: