Matrícula para el curso 2023-24


Datos personales


DNI*
Nombre*
Primer apellido*
Segundo apellido*
Sexo*
Dirección:*
Portal*
Piso*
Población*
Código postal*
Teléfono 1*
Teléfono 2
Fecha de nacimiento*
 / 
 / 
Población de nacimiento*
Provincia*
Estudios terminados*
Profesión*
Situación laboral*
Correo electrónico*
Si no sabes qué nivel de euskera tienes, debes ponerte en contacto con nosotros para que puedas hacer la prueba de nivel (Teléfono: 94 461 02 15)*

Cursos


Elige el nivel y el horario (en caso de saber qué nivel de euskera tienes)

Horarios del nivel A1
Horarios del nivel A2
Horarios del nivel B1
Horarios del nivel B2
Horarios del nivel C1
Horarios de nivel B2.2
Horarios de nivel C1.2
Jóvenes (examen de C1)
Mayores
¿Has sido alumno nuestro el curso pasado?*
Si no has sido alumno nuestro, ¿dónde has conseguido ese nivel de euskera?
¿Vas a ir a turnos a clase? En ese caso, nosotros te diremos el horario alternativo

OHARRA

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu matrikulatzerakoan jasotzen ditugun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean erregistratuko direla. Hala nahi izanez gero, fitxategi horretan sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko eskubideaz baliatu ahal izango duzu, euskaltegi honetako idazkaritzara joz.

Matrikula-formulario hau bidaltzean, Santurtziko Udal Euskaltegiari baimena ematen diozu zure datu pertsonalak HABEri uzteko, Erakunde honek helduen alfabetatze eta euskalduntze arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.

Escribe estas letras: