www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK

AHALERA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINA

IRAGANA

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

diezaioket

diezaiok/n

diezaioke

diezaiokegu

diezaiokezu

diezaiokezue

diezaiokete

diezaieket

diezaiek/n

diezaieke

diezaiekegu

diezaiekezu

diezaiekezue

diezaiekete

niezaiokeen

hiezaiokeen

ziezaiokeen

geniezaiokeen

zeniezaiokeen

zeniezaioketen

ziezaioketen

niezaiekeen

hiezaiekeen

ziezaiekeen

geniezaiekeen

zeniezaiekeen

zeniezaieketen

ziezaieketen

 

NIRI

 

GURI

 

NIRI

 

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

diezadakek/n

diezadake

diezadakezu

diezadakezue

diezadakete

diezagukek/n

diezaguke

diezagukezu

diezagukezue

diezagukete

hiezadakeen

ziezadakeen

zeniezadakeen

zeniezadaketen

ziezadaketen

hiezagukeen

ziezagukeen

zeniezagukeen

zeniezaguketen

ziezaguketen

 

ZURI

 

ZUEI

 

ZURI

 

ZUEI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

diezazuket

diezazuke

diezazukegu

diezazukete

diezazueket

diezazueke

diezazuekegu

diezazuekete

niezazukeen

ziezazukeen

geniezazukeen

ziezazuketen

niezazuekeen

ziezazuekeen

geniezazuekeen

ziezazueketen

 

HIRI

HIRI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

diezaaket/diezanaket

diezaake/diezanake

diezaakegu/diezanakegu

diezaakete/diezanakete

niezaakeen/niezanakeen

ziezaakeen/ziezanakeen

geniezaakeen/geniezanakeen

ziezaaketen/ziezanaketen

 

ALEGIAZKOA

HARI

HAIEI

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

niezaioke

hiezaioke

liezaioke

geniezaioke

zeniezaioke

zeniezaiokete

liezaiokete

niezaieke

hiezaieke

liezaieke

geniezaieke

zeniezaieke

zeniezaiekete

liezaiekete

 

NIRI

 

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

hiezadake

liezadake

zeniezadake

zeniezadakete

liezadakete

hiezagukeen

ziezagukeen

zeniezaguke

zeniezagukete

liezagukete

 

ZURI

 

ZUEI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

niezazuke

liezazuke

geniezazuke

liezazukete

niezazueke

liezazueke

geniezazueke

liezazuekete

HIRI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

niezaake/niezanake

liezaake/liezanake

geniezaake/geniezanake

liezaakete/liezanakete