www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK

SUBJUNTIBOA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINA

IRAGANA

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

diezaiodan

diezaioan/diezaionan

diezaion

diezaiogun

diezaiozun

diezaiozuen

diezaioten

diezaiedan

diezaiean/nan

diezaien

diezaiegun

diezaiezun

diezaiezuen

diezaieten

niezaion

hiezaion

ziezaion

geniezaion

zeniezaion

zeniezaioten

ziezaioten

niezaien

hiezaien

ziezaien

geniezaien

zeniezaien

zeniezaieten

ziezaieten

 

NIRI

 

GURI

 

NIRI

 

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

diezadaan/nan

diezadan

diezadazun

diezadazuen

diezadaten

diezaguan/nan

diezagun

diezaguzun

diezaguzuen

diezaguten

hiezadan

ziezadan

zeniezadan

zeniezadaten

ziezadaten

hiezagun

ziezagun

zeniezagun

zeniezaguten

ziezaguten

 

ZURI

 

ZUEI

 

ZURI

 

ZUEI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

diezazudan

diezazun

diezazugun

diezazuten

diezazuedan

diezazuen

diezazuegun

diezazueten

niezazun

ziezazun

geniezazun

ziezazuten

niezazuen

ziezazuen

geniezazuen

ziezazueten

 

HIRI

HIRI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

diezaadan / diezanadan

diezaan / diezanan

diezaagun / diezanagun

diezaaten / diezanaten

 

niezaan / niezanan

ziezaan / ziezanan

geniezaan / geniezanan

ziezaaten / ziezanaten