www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK

AGINTERA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

SINGULARRA

PLURALA

HARI

HAIEI

HARI

HAIEI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

iezaiok/n

biezaio

iezaiozu

iezaiozue

biezaiote

iezaiek/n

biezaie

iezaiezu

iezaiezue

biezaiete

iezazkiok/n

biezazkio

iezazkiozu

iezazkiozue

biezazkiote

iezazkiek/n

biezazkie

iezazkiezu

iezazkiezue

biezazkiete

 

NIRI

 

GURI

 

NIRI

 

GURI

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

iezadak/n

biezat

iezadazu

iezadazue

biezadate

iezaguk/n

biezagu

iezaguzu

iezaguzue

biezagute

iezazkidak /n

biezazkit

iezadazkizu

iezadazkizue

biezazkidate

iezazkiguk/n

biezazkigu

iezazkiguzu

iezazkiguzue

biezazkigute

 

HIRI

 

ZURI

 

HIRI

 

ZURI

HARK

HAIEK

biezak/n

biezaate/nate

biezazu

biezazute

biezazkik/n

biezazkiate / biezazkinate

biezazkizu

biezazkizute

 

ZUEI

 

ZUEI

HARK

HAIEK

biezazue

biezazuete

biezazkizue

biezazkizuete