www.santurtzieus.com

NOR-NORK

INDIKATIBOA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINA

IRAGANA

NOR

NORK

NOR

NORK

Na

u

T

Nindu

u

T

N

Ha

u

K/N

Hindu

u

K/N

N

d

u

-

(1)

-

eN

Ga

it

u

GU

Gint

u

GU

N

Za

it

u

ZU

Zint

u

ZU

N

Za

it

u

zte

ZUe

Zint

u

zte

ZUe

N

d

it

u

z

TE

(1)

z

TE

N

 

ORAINA

IRAGANA

HURA

HAIEK

HURA

HAIEK

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

dut

duk/n

du

dugu

duzu

duzue

dute

ditut

dituk/n

ditu

ditugu

dituzu

dituzue

dituzte

(1) Hirugarren pertsonen (singularra eta pluralea) paradigma ikusi hemen

 

NI

 

GU

 

NI

 

GU

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

nauk/n

nau

nauzu

nauzue

naute

gaituk/n

gaitu

gaituzu

gaituzue

gaituzte

ninduan/nindunan

ninduen

ninduzun

ninduzuen

ninduten

gintuan/gintunan

gintuen

gintuzun

gintuzuen

gintuzten

 

ZU

 

ZUEK

 

ZU

 

ZUEK

NIK

HARK

GUK

HAIEK

zaitut

zaitu

zaitugu

zaituzte

zaituztet

zaituzte

zaituztegu

zaituztete

zintudan

zintuen

zintugun

zintuzten

zintuztedan

zintuzten

zintuztegun

zintuzteten

 

HI

 

HI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

haut

hau

haugu

haute

 

hindudan

hinduen

hindugun

hinduten

(1) Hirugarren pertsonen paradigma

IRAGANA

HURA

HAIEK

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

nuen

huen

zuen

genuen

zenuen

zenuten

zuten

nituen

hituen

zituen

genituen

zenituen

zenituzten

zituzten