www.santurtzieus.com

AHALERA

 

HELBURUA: Ahalera / Los verbos potenciales

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

1A

*

Ahalera 1

1A

*

Ahalera 3

1A

* *

Ahalera 2

1A

* *

Ahalera 4

2

* *

Ahalera 5

2

* * *

PVC-zko katxaloteak 2

Ikusi halaber / TambiÚn puedes ver:

Ahalera: Nor-nork (orain)

Ahalera: Nor-nori-nork (orain)

Ahalera: Nor-nork (lehenaldia)

Ahalera: Nor-nori-nork (lehenaldia)