www.santurtzieus.com

pintura lehiaketa 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Foileto honetatik datu zehatz batzuk atera behar dituzu. Horretarako ez dituzu hitz guztiak ulertu behar. Errepara iezaiezu hitz gakoei eta argibideak ematen dituzten hitzetan.

Este texto es un folleto informativo del que vas a extraer unos datos concretos. Para ello no necesitas entender todas las palabras. Fíjate en las palabras clave y en los detalles que puedan aportarte la información que necesitas.

 1. Nork argitaratu du testu hau?
 2. ¿Quién ha publicado este texto?

   

 3. Zein da foileto honen asmoa?
 4. ¿Cuál es la intención de esta publicación?

   

 5. Non ospatuko da lehiaketa?
 6. ¿Dónde se celebrará el certamen?

   

 7. Nortzuek hartuko dute parte?
 8. ¿Quiénes podrán tomar parte?

   

 9. Zenbat maila egongo dira?
 10. ¿Cuántos niveles habrá?

   

 11. Zeintzuk izango dira sariak?

¿Cuáles serán los premios?