www.santurtzieus.com

ESANAHIA JASOTZEKO ADIERAZPIDEAK

 

HELBURUA: Esanahia jasotzeko adierazpide linguitiko, paralinguistiko eta hizkuntzaz kanpokoei arreta jarri / Prestar atención a los recursos lingüísticos, paralingüísticos y extra-lingüísticos para entender el significado

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

1A

 

Pintura lehiaketa 1