www.santurtzieus.com

HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

Hona hemen Euskaltzaindiaren erabakia hitz elkartuen osaeraz eta idazkeraz:

1. Bereiz idatziko dira:

• aposizioak (Bidasoa ibaia),

• egin, eman, hartu eta eragin aditzekin osatzen diren aditz elkarteak (lo egin),

• etxez etxe moduko bikoiztapenak,

• egin berri modukoak,

• mahai gainean gisako posposizioak,

• bigarren osagaia bila, eske edo falta duten elkarteak,

• lehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas duten elkarteak, ihartuak ez diren neurrian,

• lehen osagaiaren amaierako >a< galtzen denean (biologi azterketa).

2. Marrarekin idatziko dira:

• gorri-gorria moduko bikoiztapen indargarriak,

• apurka-apurka bezalako bikoiztapenak,

• seme-alaba, zuri-gorri modukoak,

• barra-barra, plisti-plasta bezalakoak,

• Ezkio-Itsaso moduko leku izen elkartuak. Bi hizkuntzatan ematen direnean, ordea, ez: Lizarra / Estella).

3. Loturik idatziko dira:

• jarleku moduko elkarteak,

• aldagaitz bezalako izaera elkarteak,

• odolustu moduko izen-elkarte arruntak,

• bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe, edota -gintza, -za(i)ntza duten elkarteak,

• bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -kide, –(k)ume, -orde duten izen elkarteak,

• lehen osagaia aurre-, azpi- eta gain- duten izen elkarteak,

• lauburu moduko elkarteak.

4. Marrarekin edo marra gabe, nahi den bezala:

• eguzki lore, eguzki-lore moduko izen elkartu arruntak,

• kale garbitzaile, kale-garbitzaile modukoak.

(Bi hitzak letra larriz hasten direnean hobe da, hala ere, marra gabe idaztea).

5. Elkarteko lehenbiziko osagaiak >ia< amaiera duenean >a< –rekin nahiz >a< gabe idatz daitezke: biologi azterketa, biologia azterketa. Bestelako >a< itsatsiak ez dira galtzen elkarketa egiten denean, eta hitzak bere osotasunean eman behar dira. Salbuespen dira, dena dela, honako sei hitz hauek: burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura. Hitz hauek, hala nahi izanez gero, gal dezakete >a< hori.

 

Idazkerari dagokionez, amaierako >a< galtzen den bakoitzean, bereiz idatziko da hitz elkartua eta >a< gordetzen denean, aukeran izango da bereiz idaztea nahiz marratxoa erabiltzea kultur etxea, biologi azterketa, kultura(-)etxea, biologia(-) azterketa.