www.santurtzieus.com

ZENBAKIEN IDAZKERA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

Hona hemen Euskaltzaindiaren erabakia zenbakien idazkeraz:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.200

1.201

1.984

1.000.000

10.000.000

1.000.000.000

 

zero, huts

bat

bi

hiru

lau

bost (bortz)

sei

zazpi

zortzi

bederatzi

hamar

hamaika

hamabi

hamahiru

hamalau

hamabost (hamabortz)

hamasei

hamazazpi

hemezortzi (hamazortzi)

hemeretzi

hogei

hogeita bat

hogeita bi

hogeita hiru

hogeita lau

hogeita bost (hogeita bortz)

hogeita sei

hogeita zazpi

hogeita zortzi

hogeita bederatzi

hogeita hamar

hogeita hamaika

hogeita hamabi

hogeita hamahiru

hogeita hamalau

hogeita hamabost (hogeita hamabortz)

hogeita hamasei

hogeita hamazazpi

hogeita hemezortzi (hogeita hamazortzi)

hogeita hemeretzi

berrogei

berrogeita bat

berrogeita bi

berrogeita hiru

berrogeita lau

berrogeita bost (berrogeita bortz)

berrogeita sei

berrogeita zazpi

berrogeita zortzi

berrogeita bederatzi

berrogeita hamar

berrogeita hamaika

berrogeita hamabi

berrogeita hamahiru

berrogeita hamalau

berrogeita hamabost (berrogeita hamabortz)

berrogeita hamasei

berrogeita hamazazpi

berrogeita hemezortzi (berrogeita hamazortzi)

berrogeita hemeretzi

hirurogei (hiruretan hogei)

hirurogeita bat (hiruretan hogeita bat)

hirurogeita bi (hiruretan hogeita bi)

hirurogeita hiru (hiruretan hogeita hiru)

hirurogeita lau (hiruretan hogeita lau)

hirurogeita bost (hiruretan hogeita bortz)

hirurogeita sei (hiruretan hogeita sei)

hirurogeita zazpi (hiruretan hogeita zazpi)

hirurogeita zortzi (hiruretan hogeita zortzi)

hirurogeita bederatzi (hiruretan hogeita bederatzi)

hirurogeita hamar (hiruretan hogeita hamar)

hirurogeita hamaika (hiruretan hogeita hamaika)

hirurogeita hamabi (hiruretan hogeita hamabi)

hirurogeita hamahiru (hiruretan hogeita hamahiru)

hirurogeita hamalau (hiruretan hogeita hamalau)

hirurogeita hamabost (hiruretan hogeita hamabortz)

hirurogeita hamasei (hiruretan hogeita hamasei)

hirurogeita hamazazpi (hiruretan hogeita hamazazpi)

hirurogeita hemezortzi (hiruretan hogeita hemezortzi)

hirurogeita hemeretzi (hiruretan hogeita hemeretzi)

laurogei (lauretan hogei)

laurogeita bat (lauretan hogeita bat)

laurogeita bi (lauretan hogeita bi)

laurogeita hiru (lauretan hogeita hiru)

laurogeita lau (lauretan hogeita lau)

laurogeita bost (lauretan hogeita bortz)

laurogeita sei (lauretan hogeita sei)

laurogeita zazpi (lauretan hogeita zazpi)

laurogeita zortzi (lauretan hogeita zortzi)

laurogeita bederatzi (lauretan hogeita bederatzi)

laurogeita hamar (lauretan hogeita hamar)

laurogeita hamaika (lauretan hogeita hamaika)

laurogeita hamabi (lauretan hogeita hamabi)

laurogeita hamahiru (lauretan hogeita hamahiru)

laurogeita hamalau (lauretan hogeita hamalau)

laurogeita hamabost (lauretan hogeita hamabortz)

laurogeita hamasei (lauretan hogeita hamasei)

laurogeita hamazazpi (lauretan hogeita hamazazpi)

laurogeita hemezortzi (lauretan hogeita hemezortzi)

laurogeita hemeretzi (lauretan hogeita hemeretzi)

ehun

ehun eta bat

ehun eta bi

berrehun

hirurehun

laurehun

bostehun (bortzehun)

seiehun

zazpiehun

zortziehun

bederatziehun

mila

mila eta berrehun

mila berrehun eta bat

mila bederatziehun eta laurogeita lau

milioi bat

hamar milioi

mila milioi (miliar bat)