www.santurtzieus.com

"H" LETRA DUTEN HITZEN ZERRENDA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

 

Zeinuen argitzea:

 

>>: geziaren eskuin aldeko forma hobesten dela esan nahi du.

/ /: Barnean dagoen hitzak esanahia argitzen du.

Ik.>>: Ikus.

-: marra honek, hitz amaieran denean, adierazten du forma hura hitz konposatu eta erakarrietan erabiltzen dela. Aurrean badator, lehen zatia falta duela, atzizkia dela.

" ": komatxoen artean datorren hitza bestea baino zabalduago eta erabilgarriago dela esan nahi du.

Hitz bat beltzez jartzen denean esan nahi du ez dela bestea bezain gomendagarri.

+: gehitu behar dela esan nahi du.

1 ,2: zenbakiak hitzaren gainean: forma berberekoak izan arren, hitz desberdinak direla esan nahi du.

( ): parentesi artean datorren hitza forma baztergarria dela esan nahi du.

 

Hitz zerrenda

 

A  B  D  E  G  H  I  K  L  M  N  O  S  T  U  X   Z

 

A

abil "trebea"

adina /bezainbeste/

ahabia

ahago /landarea/

ahaide

ahaire "doinua"

ahakar, aharra

ahal /baina ik. al, albait/

ahalke

ahamen

ahantzi, ahaztu

ahardi

ahari

aharra, ahakar

aharrausi

ahate

ahaztu, ahantzi

ahi

ahitu

ahizpa

aho

aholku

ahots

ahotz /gariarena/

ahul

ahuntz

ahuñe "antxumea"

ahur

ahutz, "masaila"

ai, aiei

aiduru "zain"

aiei, ai

aienatu

aiene

aieru

aihen

aiher

aihotz

adina /bezainbeste/

aintza

aintzat, aintzakotzat

aio "zain"

aitzur

aizkora

aizto

aiztur

al /galde partikula/

ala

alabaina

alafede

alajainkoa

albait /+ aditza; ... -en/

alegia /ipuina, partikula/

altu

amu

anitz

ar /emea ez dena/

aran

arbel

arbi /landarea/

are

ari /aditza/

arkatz

arma

armarri

aro /garaia/

arotz

arpoi

arrantza 1 /astoarena/

arrantza 2 /arrain harrapatzea/

arrisku

arroka

astelehen

atseden

atzapar

atzazal, azazkal, azkazal

atzeman

atzitu

auhen

aukera

aurpegi

autu /solas/

auzi

auzo

azaro

azazkal, atzazal, azkazal

azienda

azkordin

aztarna, aztarren

aztarren, aztarna

aztore

aztura

gora

B

bahe

bahitu

basahuntz

behar

behatz

behatu

behaztopa

behazun

behe /baina -be, -pe/

behere

behi

behiala

behin

behintzat

behor

belarri

berehala

berrehun

bihar

biharamun

bihi

bihortz

bihurri

bihurtu

bizpahiru

bostehun

buhame

buhatu

(buhurdi) >>bururdi

gora

D

deiadar

desohore

dohain

gora

E

ehe

eihera

ehiza

ehortzi

ehun 1 /hamar aldiz hamar/

ehun 2 /oihala/

eraztun

erbeste

erbi

eri /osasun gabea; behatza/

ero

errain

errauts

erresa /irin eta zahia/

erresaka

erribera

erronka

ertz

ertzain

esparru

espetxe

estu

etika

etsi

gora

G

gauerdi

gehiago

gehiegi

gehitu

gihar

goganbehar

gohaindu

goien

guhaur

gora

H

haatik

habaila

habe 1 "pilarea"

habe 2 "animalia"

habia

haboro "gehiago"

haga

hagin 1 /arbola/

hagin 2 /ahokoa/

hagitz

hagoan "orekan"

hagun

haikatu /zutiarazi/

hain

haina "delako hura"

hainbat

hainbeste

haitada /txanda, aldia/

haitz

haize

haizu izan "zilegi izan"

hala /horrela/

halabehar

halaber

haltsar

haltz /zuhaitza/

hamahiru

hamar

han

handi

hanka

hanpatu

hantu

hantuste

har /animalia/

hara

harabartu

haragi

haran "ibarra"

harea "hondarra"

hari /jostekoa/

harik eta

haril

haritz

harpa

harpe

harrabots

harrapatu

harri

harritu

harro

harresi

harrobi

hartu

hartz

hartzitu

haserre

hasi

hasperen

hastandu

hastapen

haste "hasiera"

hastio

hats

hatz

hau

haur

haurride

hausnar

hauspo

hausterre

hautatu

hauteman, hautu

hauts

hautsi

hautu, hauteman

haxe "zama"

hazi

hazka

hazpegi

haztatu

hebain

hedatu

hede

hegal, hego

hegan

hegatz

hegazkin

hegazti

hegi "bazterra, ertza"

hegigo

hego /haizea/

heia

heiagora

hein

heldu

hemen

hera /hegaztiena/

herabe

herbal

herdoil

heren

herenegun

herensuge

herexa "aztarna"

herio

heriotza

herots "harrabotsa, omena"

herra "higuina"

herratu "galdua"

herren /maingua/

herresta

herri

herronka /errenkada, ilara/

hertsatu

hertsi

hertze, heste

hesi

heste, hertze

hetika /eritasuna/

hetsi, itxi

heze

hezi

hezur

hi

higatu

higitu

higuindu

hil 1 /ez bizi/

hil 2 /hilabete/

hilabete

hilarri

hilaur

hilerri

hilobi

hira

hiri

hiro /zornea/

hiru

hiruhortz /tresna/

hirurehun

hirurogei

hisia "gorrotoa"

historia

hits

hitz

hizkuntza

hobe

hoben

hobi

hodei

hodi

hogei

(hogoi) >>hogei

hondamendi

hondar

hondatu

hondo /behea/

hor /non?/

horditu

hori 1 /erakuslea/

hori 2 /kolorea/

horma /izotza, pareta/

hornitu

horrela

hortz

hosto, orri

hots

hotz

hozitu

hunkitu /baina ukitu/

huntz

hur /hurbil/

hura

hurbil

hurko

hurran /hurbil/

hurren

hurrupatu

hustu

huts

hutsal

gora

I

iaz

ibai

ibi

idoi "lohia"

ihabali "beldurtia"

ihakin "burla"

ihalozkatu /iraulkatu/

ihar

ihardetsi

iharduki

(ihauli) >>irauli

ihaurri

ihes

ihesi

ihi

ihintz

ihizi, ehiza, ehizi

ihurtzuri

ilargi

ilaun

ildo

ile "biloa"

ilinti

inarrosi

inauteri

iraka

iratze

irrits "irrika"

istorio "ipuina"

itxi

gora

K

keheila /landarea/

gora

L

lahar

laurehun

laurogei

lauhortz /tresna/

lehen

lehenbizi

lehendakari

lehenengo

lehertu

lehia

lehoi

lehor

lei

leial

leiho

leun

liho

linazi

lohi

gora

M

mahai

mahats

mahuka

mea "minerala"

mehar

mehatxatu

mehatxu

mehe

mendeurren

mihi

mihimen

mihise

mihura

mihuri "alea"

gora

N

nahasi

nahi

nahiz "ba...ere"

naro

nehor "inor"

neurri

nihaur

noharroin "eskalea"

gora

O

ohaide

ohartu

ohatze

ohe

ohi

ohil "basa"

ohitu

ohitura

ohol

ohoin

ohondikatu

ohoratu

ohore

oies

oihal

oihartzun

oiher "zeharkakoa"

oihu

oinarri

omenaldi

onartu

onddo

ondo /albo/

ontsa "ongi"

or "zakur"

ordu, oren

orots /abere arra/

orri, hosto

orrialde

osin "leizea"

ospe

ospel

ospitale

ostu

gora

S

saguzar /gauenara/

sahats

saihets

sehaska

sehi

seiehun

suhar

suhi

gora

T

txahal

gora

U

(ugarte) >>uharte

uhal

uharte

uher "arrea" /baina uger "herdoila"

uhin

uholde

ukitu /baina hunkitu/

umidura "hezetasuna"

umil

umore

ur /edatekoa/

urmael

urri

urteurren

gora

X

xahu

gora

Z

zahagi

zahar /baina -tzar/

zaharo /haga/

zahato

zahi

zehar

zeharo

zehatu

zehatz

zehe

zihatu

ziho "seboa"

ziur

zohi

zohar "garbia"

zuhaitz

zuhamu

zuhaur

zuhur