www.santurtzieus.com

NOR-NORK

SUBJUNTIBOA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ORAINA

IRAGANA

HURA

HAIEK

HURA

HAIEK

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

dezadan

dezaan /dezanan

dezan

dezagun

dezazun

dezazuen

dezaten

ditzadan

ditzaan/ditzanan

ditzan

ditzagun

ditzazun

ditzazuen

ditzaten

nezan

hezan

zezan

genezan

zenezan

zenezaten

zezaten

nitzan

hitzan

zitzan

genitzan

zenitzan

zenitzaten

zitzaten

 

NI

 

GU

 

NI

 

GU

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

nazaan/nazanan

nazan

nazazun

nazazuen

nazaten

gaitzaan/gaitzanan 

gaitzan

gaitzazun

gaitzazuen

gaitzaten

nintzaan/nintzanan

nintzan

nintzazun

nintzazuen

nintzaten

gintzaan/gintzanan

gintzan

gintzazun

gintzazuen

gintzaten

 

ZU

 

ZUEK

 

ZU

 

ZUEK

NIK

HARK

GUK

HAIEK

zaitzadan

zaitzan

zaitzagun

zaitzaten

zaitzatedan

zaitzaten

zaitzategun

zaitzateten

zintzadan

zintzan

zintzagun

zintzaten

zintzatedan

zintzaten

zintzategun

zintzateten

 

HI

 

HI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

hazadan

hazan

hazagun

hazaten

 

hintzadan

hintzan

hintzagun

hintzaten