www.santurtzieus.com

NOR-NORK

AGINTERA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

HURA

HAIEK

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

ezak/ezan

beza

ezazu

ezazue

bezate

itzak/itzan

bitza

itzazu

itzazue

bitzate

 

NI

 

GU

HIK

ZUK

ZUEK

nazak/nazan

nazazu

nazazue

gaitzak/gaitzan

gaitzazu

gaitzazue