www.santurtzieus.com

NINTEKEEN, NEZAKEEN

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

NOR

NI

HI

HURA

GU

ZU

ZUEK

HAIEK

 

nintekeen

hintekeen

zitekeen

gintezkeen

zintezkeen

zintezketen

zitezkeen

NOR-NORK

HURA

HAIEK

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

nezakeen

hezakeen

zezakeen

genezakeen

zenezakeen

zenezaketen

zezaketen

nitzakeen

hitzakeen

zitzakeen

genitzakeen

zenitzakeen

zenitzaketen

zitzaketen