www.santurtzieus.com

IRAKURRI AURRETIK HIPOTESIAK EGIN

 

HELBURUA: Irakurri aurretik hipotesiak egin / Formular hipótesis anteriores a la lectura

MAILA / NIVEL

ZAILTASUNA / DIFICULTAD

ARIKETA / EJERCICIO

3

 

Gorpuzkinak