www.santurtzieus.com

ziber-nomadak 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta atal bakoitzeko ideia nagusia atera. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y extraer la idea principal de cada bloque. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Testuaren zati bakoitzeko ideia nagusia atera

 

  1.  
  2.  

  3.  

 

  1.  

 

  1.  

 

  1.