www.santurtzieus.com

zaunk, zaunk, zaunk

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

  1. Zein informazio ematen digu tituluak?
  2.  

  3. Lehenengo paragrafoa. Irakurri eta erantzun galdera hauei:

Nor ari da hitz egiten?

Nor da "ni" ?

Eta nortzuk dira "haiek"?

Erreparatu pista hauei:

Bizilekua:

Zer egiten du:

Ugazabak:

Zergatik ez diote ulertzen:

  1. Bigarren paragrafoa. Irakurri eta galderari erantzun:
Nor ari da hitz egiten?

Erreparatu pista hauei:

Zertarako ateratzen dute?

Zergatik dira ugazabak errudunak?

Zeren errudunak dira?

  1. Nortzuk dira bigarren, hirugarren eta laugarren paragrafoan agertzen diren "Zuek" horiek?
  2.  

  3. Zertarako idatzi du egileak testu hau? Nola idatzi du?