www.santurtzieus.com

mari errauskin 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Artikulu honetan ipuinaren narrazioa eta iritzia agertzen dira, hori jakinda:

Non hasten da ipuinaren narrazioa?

Non bukatzen da ipuinaren narrazioa?

Non hasten da iritzia?

Non bukatzen da iritzia?

Non agertzen da Maribiren iritzia?

Artikuluaren hasieran

Artikuluaren hasierako paragrafoetan

Etengabe agertzen da iritzia artikuluan zehar

Artikuluaren erdialdean

Behin baino gehiagotan

Bukaeran