www.santurtzieus.com

lan egiteagatik ordaindu

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua ataletan banatu beharko duzu eta atal bakoitzeko ideia nagusiak atera. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás dividir el texto correspondiente al ejercicio en bloques y extraer la idea principal de cada bloque. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.