www.santurtzieus.com

erantzungailua

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta bete itzazu ondorengo eginkizunak. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y realizar las siguientes labores. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Zein da testu honen tonua? Aukeratu hurrengoen artean adjektibo bat edo gehiago.

Serioa, barregarria, neutroa, ironikoa, kritikoa, objektiboa, subjektiboa, exageratua, zinikoa, dramatikoa...

Artikulu honek 8 paragrafo ditu. Eman idatziz paragrafo bakoitzaren mezu nagusia, baina saia zaitez ahalik eta laburren egiten.

 

 

 

 

 

Zortzi paragrafoak dira beharrezkoak daukan arazoa azaltzeko? Baten bat kendu behar bazenu, zeintzuk kenduko zenituzke?