www.santurtzieus.com

bihozmina

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu. Testuak bi testu-sekuentzia ditu: narrazioa eta iritzia. Bi zati horiek bereiztu beharko dituzu non hasten eta non bukatzen diren esanez. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio. En el texto se combinan dos secuencias: la narración y la opinión. Deberás localizar estos dos géneros diciendo dónde empieza y dónde termina cada uno. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

TESTU-SEKUENTZIA

NON HASI ETA NON AMAITZEN DIRA?

 

NARRAZIOA

 

 

 

 

IRITZIA