www.santurtzieus.com

bi letter

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta ondorengo galderei erantzun beharko diezu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Erantzun galdera hauei:

  1. Nor ari da hitz egiten? Nor da "ni"?
  2.  

  3. Non dago? Nongoa da?
  4.  

  5. Zein erlazio dago agertzen diren bi pertsonaien artean?
  6.  

  7. Zer ekarri dio Jimmyk?