www.santurtzieus.com

txakur-borrokak 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua berridatzi beharko duzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello deberás volver a escribir el texto correspondiente al ejercicio. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Egoera paraleloa sortuko duzu. Berria berridatzi behar duzu, kazetariaren idatzia egin beharrean, Mikel Bereziartua edo udaltzainen bertsioa idatziz emanez.