www.santurtzieus.com

poesiaren neurria

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idazmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testuko 3. paragrafoan Juan Luis Zabalak egoera fiktizio bat planteatzen du: zer gertatuko litzateke poesiak garrantzi edo pisu handiagoa izango balu gure gizartean. Zuk beste antzeko idazlan bat egin beharko duzu. Aukera ezazu gure artean oso "arrakasta" txikia duen aktibitate edo ekintzaren bat eta osa ezazu antzeko testutxo bat (adibidez, filosofia, etxeko lanak, opera, musika klasikoa...). Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la expresión escrita. Para ello en el tercer párrafo del texto correspondiente al ejercicio Juan Luis Zabala plantea una situación ficticia: qué ocurriría si la poesía tuviera en nuestra sociedad un peso o una importancia mayor. Tu deberás hacer lo una redacción parecida. Elige una actividad que no tenga mucho "éxito" entre nosotros y completa la redacción (por ejemplo, la filosofía, los trabajos domésticos, la ópera, la música clásica,...) Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.