www.santurtzieus.com

andoni aizpuru 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan idatzizko elkarrizketa landuko duzu. Ariketa honi dagokion testutik bigarren zatia erabili beharko duzu: galdera bitxiak (B). Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la entrevista por escrito. Para ello, deberás usar la segunda parte - galdera bitxiak (B)- del texto correspondiente. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Irakurri eta ulertzen saiatu, horretarako hiztegi minimoa emango zaizu.

 

Léelo e intenta entenderlo, para ello se te dará un vocabulario mínimo.

 

Malko: lágrima

Aurpegi: cara

Hunkitu: emocionar

Bildu: recoger

Bizitza: vida

 

Orain kazetariaren lana hartuko duzu eta horiek bezalako galderak eta erantzunak prestatuko dituzu beste pertsonaia batentzat.

 

Ahora vas a hacer el trabajo de periodista y prepararás unas preguntas y respuestas parecidas para otro personaje.