www.santurtzieus.com

PVCzko KATXALOTEAK 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Horretarako bi lan egin beharko duzu, beherago azaltzen den bezala.

En este ejercicio trabajarás la gramática. Para ello deberás realizar dos trabajos como se te explica más abajo.

 

 

Saia zaitez esaldi hauen berridazketak testuan aurkitzen.

Intenta encontrar estas frases formuladas de diferente manera en el texto.

 

 1. (...) beste leku lasaiago batera ihes egitea eragin ahal du (...)
 2.  

 3. (...) katxaloteek 90 minutu iraun ahal dute ur azpian (...)
 4.  

 5. (...) osagai horiek minbizia sortu ahal dute (...)
 6.  

 7. (...) giltzurrunak eta ugal sistema kalte dezakete (...)
 8.  

 9. (...) kontsumitzaileek ezin dezakete jakin zeintzuk diren eta zeintzuk ez.

 

Aditz laguntzaileei begiratuta, nolako ondorioak (erregulartasunak, e.a.) atera ditzakezu? Zati hau zuzentzeko, jo tutorearengana.

¿Qué consecuencias (regularidades, diferencias, etc.) puedes extraer de analizar estos auxiliares? Para la corrección de este apartado, acude al tutor.

DUT – DEZAKET

Antzekotasunak:

Ezaugarriak:

 

 

Zuzenketa-orria

 

 1. (...) beste leku lasaiago batera ihes egitea eragin ahal du (...)
 2. BESTE LEKU LASAIAGO BATERA IHES EGITEA ERAGIN DEZAKE

 3. (...) katxaloteek 90 minutu iraun ahal dute ur azpian (...)
 4. KATXALOTEEK 90 MINUTU IRAUN DEZAKETE UR AZPIAN

 5. (...) osagai horiek minbizia sortu ahal dute (...)
 6. OSAGAI HORIEK MINBIZIA SOR DEZAKETE

 7. (...) giltzurrunak eta ugal sistema kalte dezakete (...)
 8. GILTZURRUNAK ETA UGAL SISTEMA KALTETU AHAL DUTE

 9. (...) kontsumitzaileek ezin dezakete jakin zeintzuk diren eta zeintzuk ez.

KONTSUMITZAILEEK EZIN DUTE JAKIN ZEINTZUK DIREN ETA ZEINTZUK EZ