www.santurtzieus.com

AGATHA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan testu baten ideia nagusiak zeintzuk diren identifikatzen ikasiko duzu.

Gogoratu, askotan paragrafoaren hasieran agertzen dela ideia hori eta ondoren, paragrafoan zehar, ideia garatu egiten dela. Ideia nagusiak identifikatzea oso garrantzitsua da ondoren testuaren laburpen egokia egiteko. Ideia nagusia, orokorrean, esaldi bakar batean eman daiteke.

Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio aprenderás a identificar las ideas principales de un texto.

Recuerda que muchas veces esas ideas aparecen al principio de cada párrafo para luego desarrollarse a lo largo del mismo. Es muy importante identificar las ideas principales del texto para poder hacer un resumen apropiado. Así, puede darse la idea principal en una sola frase.

Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Testu honek 5 paragrafo ditu. Irakur ezazu testua osorik eta ondoren, atera ezazu paragrafo bakoitzaren ideia nagusia.

1. paragrafoa:

 

2. paragrafoa:

 

3. paragrafoa:

 

4. paragrafoa:

 

5. paragrafoa: