www.santurtzieus.com

nafarroako taxi gidariak ingelesa ikasten ari dira 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo hitzak itzuli.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y traducir las siguientes palabras.

 

 

Turismo-saila:

 

Foru-komunitate:

 

Atzerriko bisitari:

 

Ikasturtea:

 

Abendua:

 

Astea:

 

Ordu:

 

 

 

Zuzenketa-orria

 

Turismo-saila: DEPARTAMENTO DE TURISMO

Foru-komunitate: COMUNIDAD FORAL

Atzerriko bisitari: VISITANTE EXTRANJERO

Ikasturtea: CURSO

Abendua: DICIEMBRE

Astea: SEMANA

Ordu: HORA