www.santurtzieus.com

nafarroako taxi gidariak ingelesa ikasten ari dira 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri beharko duzu eta ondorengo galderei erantzun. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión escrita. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a las siguientes preguntas. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Errepara iezaiezu pista ematen duten elementuei eta erantzun galdera hauei:

 

Fijándote en los elementos que puedan aportarte pistas, ¿podrías responder a estas preguntas?

 
Zer?

¿Qué?

 

Nor?

¿Quién?

 

Noiz?

¿Cuándo?

 

Non?

¿Dónde?

 

Zertarako?

¿Para qué?