www.santurtzieus.com

GAZTE BAT HIL DA ISTRIPUZ VILLAVERDE TURTZIOESEN

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurri eta ondorengo galderei erantzun beharko diezu. Kontuan hartu eskatutako informazioa bakarrik identifikatu beharko duzula eta hainbat gauza ez dituzula ulertuko. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la comprensión lectora. Para ello deberás leer el texto correspondiente al ejercicio y responder a unas preguntas. Ten en cuenta que sólo se te pide que identifiques la información correspondiente a las seis preguntas y que por lo tanto, es muy normal que haya cosas que no puedas entender. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

 1. Zer gertatu zen? ¿ Qué sucedió?
 2.  

 3. Nor da berriaren protagonista? ¿Quién es el protagonista de la noticia?
 4.  

 5. Noiz gertatu zen? ¿Cuando sucedió?
 6.  

 7. Non gertatu zen? ¿Dónde sucedió?
 8.  

 9. Nola gertatu zen? ¿Cómo sucedió?
 10.  

 11. Zergatik gertatu zen? ¿Por qué sucedió?