www.santurtzieus.com

arrain batek hozka egin ondoren hila

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan irakurmena landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testua irakurrita ondorengo galderei erantzun beharko diezu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la compresión escrita. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas una vez leído el texto correspondiente a este ejercicio. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

Berri honek hurrengo informazioa du:

Esta noticia contiene los siguientes datos:

  1. Zer? ¿Qué?
  2.  

  3. Nork? ¿Quién?
  4.  

  5. Non? ¿Dónde?
  6.  

  7. Zergatik? ¿Por qué?

Nola lortu duzu? Zer erabili duzu egin ahal egiteko?

¿Cómo lo has hecho? ¿Qué elementos has utilizado para conseguirlo?