www.santurtzieus.com

PINTURA LEHIAKETA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testuan kasu bakoitzean deklinatuta dauden hitzak aurkitu beharko dituzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás encontrar en el texto correspondiente al ejercicio las palabras que están declinadas en cada caso. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

Zerrendatu hurrengo kasuei dagozkien hitzak / Busca en el texto las palabras que se correspondan a los siguientes casos

Noiztik:

 

Nondik:

 

Nork:

 

Non:

 

Nora:

 

Nongo:

 

Noizera: