www.santurtzieus.com

HAURRA AURREAN ETA ZIZTATZEN 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testutik NON eta NOIZ kasuan deklinatuta dauden hitzak atera beharko dituzu. Ondoren horien funtzionamenduari buruzko galdera batzuk erantzun beharko dituzu. Ariketa honek ez du zuzenketa-orririk; zuzentzeko, jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás extraer del texto las palabras declinadas en los casos NON y NOIZ. Después deberás responder a unas preguntas sobre le funcionamiento de estos casos. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo, acude al tutor.

 

 

NON

NOIZ

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

1.

 

2.

 

Non kasuan, zer jartzen da singularrean? Pluralean? Eta izen propioetan?

Noiz kasuan, zer jartzen da?

 

¿Cómo se declina el caso NON en singular, plural, con los nombres propios?

¿Y en el caso NOIZ?