www.santurtzieus.com

AHALERA 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan ahalera landuko duzu. Horretarako, osa itzazu beheko esaldiak.

En este ejercicio vas a trabajar los potenciales. Para ello, debes completar las siguientes frases.

 

 
 1. Dei bat_______________________? Jakina! (puedo hacer)

 2. ____________________atea mesedez? Jakina! (puedes abrir)

 3. Nork_____________________? Beharbada Andonik egin dezake (puede hacer)

 4. Zer____________________asteburu honetan? Mendira joan gaitezke (podemos hacer)

 5. Gose bazarete, gehiago__________________(podéis coger)

 6. Biek_______________________baina batez ere Josuk (pueden ganar)

 7. Nik oso merke_____________________interesatzen bazaizkizu (puedo conseguirlos)

 8. Diru horrekin eski batzuk_____________________(puedes comprar)

 9. Nahi duenean____________________(puede traerlos)

 10. Pastel batzuk_______________________etxera eramateko (podemos comprar)

 11. Loreak mahai horren gainean____________________(podéis dejarlas)

 12. Zorte apur batez, zortzi milioi________________________(pueden ganar)

 13. ________________________zurekin momentu batean? Jakina! (puedo hablar)

 14. _________________________argi hori? Umea lotan dago eta (puedes apagar)

 15. Nahi badu, zuzendariarekin_________________________(puede hablar)

 16. Zer________________________gaur afaltzeko? (podemos poner)

 17. Presa badaukazue, hurrengo trena_______________________(podéis coger)

 18. Geratu nahi badute, logela horretan_______________________(pueden dormir)

 19. Berak ezin badu, nik______________________(los puedo traer)

 20. Berak ez badituzu,zaramara____________________(podemos tirarlos)

 21. Nahiago badu, azukre apur batez__________________________(puedo tomarlos)

 22. Non______________________honelako bonbillak? (podemos encontrar)

 23. Plater zikinak sukaltarrian________________________(podéis dejar)

 24. Gustatzen ez bazaizkie___________________________(pueden devolverlos)

 25. Erdi gaixorik nago, baina oraindik________________________(puedo trabajar)

 26.  _____________________beste garagardo bi mesedez? Berehala (puedes sacar)

 27. _________________dezakegu telefonoa deitzeko? Jakina baietz! (podemos utilizar)

 28. Dirua behar badugu, altzari batzuk_____________________ (podemos vender)

 29. Ea botila hau__________________________nik ezin dut eta (podéis abrir)

 30. Nahi badute, ___________________________(pueden marchar)

 31. Zorte apur batez, diru pilo bat________________________(puedo ganar)

 32. ___________________________argia, mesedez? Berehala (puedes encender)

 33. Oso jende gutxik_________________________hori (puede hacer)

 34. Nahiago baduzue, kanpoan_______________________(podemos almorzar)

 35. Gogorik badaukazue, gurekin________________________(podéis cenar)

 36. Nahi dutenean_______________________(pueden llevarlos)

 

 

Zuzenketa-orria

 

 1. Dei bat EGIN DEZAKET? Jakina!

 2. ZABAL / IREKI DEZAKEZU atea mesedez? Jakina!

 3. Nork EGIN DEZAKE ? Beharbada Andonik egin dezake

 4. Zer EGIN DEZAKEGU asteburu honetan? Mendira joan gaitezke

 5. Gose bazarete, gehiago HAR DEZAKEZUE

 6. Biek IRABAZ DEZAKETE baina batez ere Josuk

 7. Nik oso merke LOR DITZAKET interesatzen bazaizkizu

 8. Diru horrekin eski batzuk EROS DITZAKEZU

 9. Nahi duenean EKAR DITZAKE

 10. Pastel batzuk EROS DITZAKEGU etxera eramateko

 11. Loreak mahai horren gainean UTZ DITZAKEZUE

 12. Zorte apur batez, zortzi milioi IRABAZ DEZAKETE

 13. HITZ EGIN DEZAKET zurekin momentu batean? Jakina!

 14. ITZAL DEZAKEZU argi hori? Umea lotan dago eta

 15. Nahi badu, zuzendariarekin HITZ EGIN DEZAKE

 16. Zer IPIN DEZAKEGU gaur afaltzeko?

 17. Presa badaukazue, hurrengo trena HAR DEZAKEZUE

 18. Geratu nahi badute, logela horretan LO EGIN DEZAKETE

 19. Berak ezin badu, nik EKAR DITZAKET

 20. Berak ez badituzu,zaramara BOTA DITZAKEGU

 21. Nahiago badu, azukre apur batez HAR DITZAKET

 22. Non AURKI DITZAKEGU honelako bonbillak?

 23. Plater zikinak sukaltarrian UTZ DITZAKEZUE

 24. Gustatzen ez bazaizkie ITZUL DITZAKETE

 25. Erdi gaixorik nago, baina oraindik LAN EGIN DEZAKET

 26. ATERA DITZAKEZU beste garagardo bi mesedez? Berehala

 27. ERABIL dezakegu telefonoa deitzeko? Jakina baietz!

 28. Dirua behar badugu, altzari batzuk SAL DITZAKEGU

 29. Ea botila hau IREKI DEZAKEZUEN nik ezin dut eta

 30. Nahi badute, JOAN DAITEZKE

 31. Zorte apur batez, diru pilo bat IRABAZ DEZAKET

 32. PIZ DEZAKEZU argia, mesedez? Berehala

 33. Oso jende gutxik EGIN DEZAKE hori

 34. Nahiago baduzue, kanpoan BAZKAL DEZAKEGU

 35. Gogorik badaukazue, gurekin AFAL DEZAKEZUE

 36. Nahi dutenean ERAMAN DITZAKETE