www.santurtzieus.com

AHALERA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan ahalera landuko duzu. Horretarako, zuzen  itzazu beheko esaldietako erroreak.

En este ejercicio vas a trabajar los potenciales. Para ello, debes corregir los errores de las siguientes frases.

 

 
 1. Sartu naiteke? Jakina, aurrera!

 2. Kontuz! Hor uzten baduzu, kristala apurtu daiteke eta

 3. Oso zaila da, baina konpondu daiteke

 4. Hurbildu zaitezkete, baina kontuz ibili

 5. Nahi baduzu, jesarri zaitezke

 6. Nahi badute, gurekin etorri daitezke

 7. Nekatuta bazaudete, etxean geratu zaitezkete

 8. Nahi baduzu, enteratu naiteke

 9. Hau nahikoa ez bada, beste bat erosi daiteke

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Sar naiteke? Jakina, aurrera!

 2. Kontuz! Hor uzten baduzu, kristala apur daiteke eta

 3. Oso zaila da, baina konpon daiteke

 4. Hurbil zaitezkete, baina kontuz ibili

 5. Nahi baduzu, jesar zaitezke

 6. Nahi badute, gurekin etor daitezke

 7. Nekatuta bazaudete, etxean gera zaitezkete

 8. Nahi baduzu, entera naiteke

 9. Hau nahikoa ez bada, beste bat eros daiteke