www.santurtzieus.com

NONGOA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabideko nongoa kasua landuko duzu. Horretarako, bete itzazu falta diren hutsuneak.

En este ejercicio vas a trabajar el caso nongoa de la declinación. Para ello, completa las siguientes frases.

 

 

 1. __________________zara zu? Ni Gernikakoa naiz

 2. Ni Gasteizkoa_______________

 3. Nongoa da hori? Hori________________da (Tolosa)

 4. _______________da Koldo? Nafarroakoa

 5. Hauek______________dira (Donostia)

 6. ______________da Eibarkoa? Ana da Eibarkoa

 7. Nongoak___________________neska haiek?

 8. Eta zuek_______________zarete? Donostiakoak

 9. Ni ez _________________hemengoa

 10. Ni ez naiz Gorlizkoa_______________baizik (Durango)

 11. Horiek ez dira_______________(Bizkaia)

 12. Ume haiek ez_______________ikastolakoak

 13. Gu ez gara________________(Gernika)

 14. Gu ere ez______________hemengoak

 15. Ni ere________________naiz (Elgoibar)

 16. Gizon hau ere________________da (Iruñea)

 17. Zuek ez zarete_______________, ezta? (Bilbo)

 

 

Zuzenketa-orria

 

 1. NONGOA zara zu? Ni Gernikakoa naiz

 2. Ni Gasteizkoa NAIZ

 3. Nongoa da hori? Hori TOLOSAKOA da

 4. NONGOA da Koldo? Nafarroakoa

 5. Hauek DONOSTIAKOAK dira

 6. NOR da Eibarkoa? Ana da Eibarkoa

 7. Nongoak DIRA neska haiek?

 8. Eta zuek NONGOAK zarete? Donostiakoak

 9. Ni ez NAIZ hemengoa

 10. Ni ez naiz Gorlizkoa, DURANGOKOA baizik

 11. Horiek ez dira BIZKAIKOAK

 12. Ume haiek ez DIRA ikastolakoak

 13. Gu ez gara GERNIKAKOAK

 14. Gu ere ez GARA hemengoak

 15. Ni ere ELGOIBARKOA naiz

 16. Gizon hau ere IRUÑEKOA da

 17. Zuek ez zarete BILBOKOAK , ezta?