2020-2021 ikasturterako matrikula: abendutik ekainera


Norberaren datuak


NA (DNI)*
Izena*
Lehen deitura*
Bigarren deitura*
Sexua*
Helbidea:*
Zenbakia*
Pisua*
Herria*
Posta-kodea*
Telefonoa 1*
Telefonoa 2
Jaioteguna*
 / 
 / 
Jaiotze-herria*
Probintzia*
Amaitutako ikasketak*
Lanbidea*
Lan-egoera*
E-posta*

OHARRA

Datu Pertsonalaren Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duenaren arabera, jakinarazten dizugu matrikulatzerakoan jasotzen ditugun zure datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean erregistratuko direla. Hala nahi izanez gero, fitxategi horretan sartu, zuzendu, deuseztatu eta aurka egiteko eskubideaz baliatu ahal izango duzu, euskaltegi honetako idazkaritzara joz.

Matrikula-formulario hau bidaltzean, Santurtziko Udal Euskaltegiari baimena ematen diozu zure datu pertsonalak HABEri uzteko, Erakunde honek helduen alfabetatze eta euskalduntze arloan dituen funtzioak betetzeko erabili ahal izan ditzan.

Idatzi letra hauek: