www.santurtzieus.com

AHOZKO EZTABAIDA

HIZKUNTZA BALIABIDEAK

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ZENBAIT KONTZEPTU ARGITZEN

Elkarreragina

Eztabaida batean parte hartzen ari diren partaideek elkarri eragiten diote, eztabaidak dirauen bitartean. Horrela, hitz egiten ari diren bitartean, bakoitzaren jarrerak, iritziak, usteak... besteenean dute eragina; eta besteenek, bakoitzarenean. Horregatik, ez da harrigarri gertatzen bakoitzaren iritzia besteenarekin osatzea edota aldatzea.

Interakzioa

Eztabaidan parte hartzen ari direnek besteek esandakoari erantzun beharra sentitzen dute; edota, gutxienez, nolabaiteko erreakzioa izaten dute.

Interakzioaren aurrean, ez da aurreikusten norbere iritziaren eboluzioa edo garapenik; bestearen edo besteen iritziaren aurreko erantzuna soilik.

Negoziazioa

Elkarreraginarekin lotutako kontzeptua dugu. Bai interakzioa, bai negoziazioa argumentazioaren elementuak ditugu.

Negoziazioak interakzioan gerta litezkeen zenbait ekintzarekin du zerikusia:

Bestearen iritzia ondo ulertu den ziurtatzea.

Besteak norbere iritzia ondo ulertu duen ziurtatzea.

Adostasuna adieraztea

Jarrera ezberdinak hurbiltzeko aukerarik dagoen ikustea

Esan nahi dena birformulatzea besteak/besteek hobeto ulertze aldera.

ZENBAIT BALIABIDE LINGUISTIKO

Argumentazioarekin lotutako zenbait funtzio jakin burutzeko honako hauek erabiltzen dira.

Iritzia emateko

"Nik uste dut... -la"

"Iruditzen zait... -la"

"Esango nuke ...-la"

"Nire ustez"

"-t(z)earen alde/kontra nago"

"Eta zergatik ez duzu ...-tzen"

"Oraingoan ... bazenu"

Ukatzeko, desadostasuna adierazteko

"Ez nago konforme / ados"

"Ez zait iruditzen"

"Ez dut uste horrela denik"

"Ez nator bat zurekin"

Gaitzespena adierazteko

"Horrela ezin da ....-rik egin"

"Ez da ... rik egiterik"/"Horrela egingo duenik ez dago."

"Ezin dute gehiago horrekin."

"... eraman ezinezkoa zait"

"Ez dago hau jasango duenik"

Gomendatzeko

"Zergatik ez duzu ... –tzen"?

"Bururatu zaizu ... –tzea"?

"Hobe duzu/zenuke ... –tzea"

"Nik zuk bezala/legez ... egingo nuke"

Aurreko funtzioak betetzeko testu antolatzaileak:

Arrazoiak gehitzeko

gainera, baita ... ere, are gehiago, ez hori bakarrik, batetik... bestetik..., -(e) nez..., -lako

Arrazoiak kontrajartzeko

baina, hala ere, edozein modutan, dena den, nahiz eta, arren...

Konklusiorako

beraz, honela, ondorio gisa, laburbilduz, horregatik, , hau guztia dela eta, arrazoi hauengatik...

Bestelako funtzio osagarriak

Informazioa jaso dela adierazteko

"Ondo", "Bai", "Ja", "Ea, ikus dezagun"

Funtzio metadiskurtsiboa

Hau da, burutzen ari den edo burutu nahi den edo burutu den eginkizunarekin berarekin lotuak; argudiatze-eginkizunarekin lotuak, alegia

"X-ek esandakoari erantzungo diot"; "Ez moztu, mesedez", "Barkatu, baina nire txanda da", "Askotan errepikatu dut", "Ez didazu ondo ulertu", "Nahiko nuke nik esandakoari norbaitek erantzutea", "X-ek esandakoa laburtzen badut..."...

Erregulaziozkoak

"Ez da hala?", "Entzudazu", "Begira zer diotsudan", "Jarrai dezagun"...

Intentsitatea modulatzen dutenak

"Asko, oso..." jakina"," horixe baietz"...
NEGOZIAZIORAKO ESTRATEGIAK

Zerbait lortzeko edo konpentsatzeko estrategiak

Hitz jakin bat aurkitzen ez denean, bere definizioa eman: "Zera, erreklamazioa egiteko aurkezten duzun eskari hori..."

Edozertarako erabiltzen diren hitzak: "traste", "gauza", "zera"

Atzerritartzea: bigarren hizkuntzaren ahoskerarekin eman ema hizkuntzako hitz bat: "konklusioa", "erregulazioa"...

Atzeratzeko edo denbora irabazteko estrategiak:

Betegarriak, zalantzazko trikimailu eta taktikak: "hara", "egia esan", "zera esan nahi dut"...

Norberak edo besteak esandakoa errepikatzea

Birformulazio estrategiak

Norberak esandakoa konpondu: "Esan nahi dut..."

Norberak esandakoa beste modu batera esan.

Elkarreragina estrategiak

Ez ulertzearen edo txarto ulertzearen inguruan gertatzen direnak:

Eskaerak: errepikatzeko eskatzea (Esango zenuke berriro, mesedez? Zer esan duzu?, Nola...?); argibideak eskatzea (Zer esan nahi (izan) duzu horrekin? Ez dizut ondo ulertu..); baieztatzeko eskatzea (Hau esan nahi izan duzu? Ondo ulertu dut?...); ez ulertzearen adierazpenak (hitzezkoak eta ez-hitzezkoak).

Erantzun posibleak: Berriz esatea, beste era batera esatea, azalpen luzeagoa ematea, murriztea, baieztatzea, konpontzea...; begiratzea, obserbatzea...

 

Sartu eusk@ltegira!