www.santurtzieus.com

LOKAILU HAUTAKARIAK

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

 

Lokailu hautakariak testuan adierazitako gauza edo ideien arteko aukeraketa edo hautaketa adierazteko erabiltzen dira

Bestela/bertzenaz

Osterantzean

Gainerontzean

 

BESTELA / BERTZENAZ

 

Beste hainbat aditzondo bezala, esapide-lokailu ere izan daiteke bestela. Kasu hauetan, perpauseko beste osagaietatik aparte doa eta horietik eten batek, idatzian komak, bereizten du.  Bertzenaz lapurteraz erabiltzen den lokailu lexikalizatua da.

Lokailuok balio bikoitza dute:

Nola edo halako baldintza bat edo dagoela ezkutuan adierazten dute.

Eser zaitez! Bestela, belarrondoko bat emango dizut.

Balio murriztailea: baldintzazko perpausaren kutsua erabat galdu ez arren, gainontzean, delakoa alde batera utzita eta antzeko esapideen baliokide bihur daiteke.

Gorabehera ttiki batzuk izan genituen. Bestela, nik uste baino hobeto ibili ginen.

Lokailu honen lekuari dagokionez, hasieran, amaieran nahiz tartean (baldin eta aditzaren edo galdegaiaren ondoan jartzen ez bada) koka daiteke.

 

OSTERANTZEAN

Lokailu hau bestela-ren parekoa dugu.

Eser zaitez! Osterantzean, belarrondoko bat emango dizut. 

Mugitu behar dugu, osterantzean, trena ere galdu egingo dugu. 

Ebakuntza eta gero gorriak ikusi nituen. Osterantzean, sendagileek uste zuten baino lehenago bizkortu naiz.

 

GAINERONTZEAN

 

Osterantzean eta bestela lokailuen pare-parekoa dugu. Aipatu bi balioak bere ditu lokailu honek ere: baldintzari dagokiona eta murriztailea.

Gainerakoan, gaineratikoan eta gainerakoz lokailuck, berriz, balio murriztailea baizik ez dute erakusten. Kokaguneari dagokionez, hasieran jartzeko joera nabarmena da.

Ez nahas, haatik, Gainera eta Gainerontzean.

Bilbo hiri zikina da. Gainera, oso zaratatsua.

Oker: Bilbo hiri zikina da. Gainerontzean, oso zaratatsua.

Oker: Bilbo hiri zikina da. Gainera, oso atsegina.

Oker: Bilbo hiri zikina da. Gainerontzean, oso atsegina.