www.santurtzieus.com

DENBORA-ESAPIDE OHIKOAK

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

 

ORAINGOAN, GAUR GAUEAN, AURTEN…

Euskaraz, aldiz honetan, gau honetan, urte honetan, eta antzeko esapideen ordez, oraingoan / gaurkoan, gaur gauean, aurten, eta abar erabiltzen dira.

Adibidez:

Oraingoan ondo atera zait; ikusiko duzu hurrengoan.

Ez kezkatu, gaurkoan ez dut huts egingo

Gaur goizean aspaldiko lagun batekin egin dut topo kalean

 

LARUNBAT GOIZEAN

Astelehen goizean joango naiz huts egin gabe

Ostiral gauean afaria daukat lagunekin

Larunbat eguerdian gurasoen etxean bazkalduko dut

 

HILABETE BARRU / HILABETEREN BURUAN

Forma biak gertaera bat denboran kokatzeko erabiltzen dira, erreferentzia gisa une jakin bat hartuta. Erreferentzi unea oraina baldin bada, BARRU erabiltzen da. Erreferentzi unea iraganean edo etorkizunean badago, ordea –REN BURUAN erabiltzen da. Adibidez:

Orain ezin dut; bost minutu barru joango naiz

Kalera irten zen eta bost minuturen buruan itzuli zen

Zenbaitetan, barru-ren ordez, HEMENDIK…-RA erabiltzen da, eta _ren buruan esapidearen ordez, HANDIK…-RA, adibidez:

Hemendik lasterrera helduko gara

Istripua izan eta handik aste betera hil zen

 

ORAIN (DELA)…

DUELA GUTXI

Hau orain dela gutxi erosi dugu

Orain dela hiru urte hasi ginen honetan

Duela bi ordu joan dira

 

ASPALDI(AN)

ASPALDIKO

Hori aspaldi gertatu zen

Zer dakizu Mirenez? Aspaldian ez dut ikusi eta

Aspaldiko! Nolatan zu hemen? Zer kontatzen duzu?

Josu eta biok aspaldiko lagunak gara

Gaur, aspaldiko partez, zinetokira joan gara

Aspaldi honetan oso lanpetuta nabil

 

BADIRA bi urte hasi gineLA

Badira hiru urte jokatzen ez dudala

Badira lau urte ezkondu zirela

Urteak dira ezkondu zirela

 

DAGOENEKO

HONEZKERO

Dagoeneko ekintza buruturik dagoenean erabiltzen da. Honezkero esapidea, ordea, ekintza amaitu dela uste dugunean, edo etorkizunari buruz ari garenean erabiltzen da, eta ustea adierazten du, ez ziurtasuna. Adibidez:

Lana dagoeneko amaituta dago

Lana honezkero amaituta egongo da

Jon dagoeneko etxean dago, sartzen ikusi dut eta

Jon honezkero etxean egongo da, ordu bata da eta

Forma bi hauez gain, badira baliokideak diren beste zenbait. Hona hemen eskema bat:

Orain / gero

iragana

ziurtasuna

Dagoeneko / jadanik

zegoeneko / ordurako

ustea

honezkero

Horrezkero / harrezkero