www.santurtzieus.com

INFORMAZIOA - ADOSTASUNA

FORMULAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN O CONTRASTARLA

 

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

Informazioa ematea eta erantzuna / Dar información y responder

Zerbaiten berri emateko baiezko edo ezezko esaldiak erabiltzen dira normalean / Para dar información se utilizan tanto frases negativas como afirmativas

Begoña itzuli da Paristik / Begoña ha vuelto de Paris
Imanolek ez du kurtsoa gainditu / Imanol no ha aprobado el curso

Batzuetan, ordea, jarrera markaren bat eransten da aurretik / A veces, en cambio, se introduce una pregunta delante

Badakizu? Begoña itzuli da Paristik / ¿sabes? Begoña ha vuelto de Paris
Gogoratzen zara? Begoñaren urtebetetzea da gaur / ¿recuerdas? hoy es el cumpleaños de Begoña

BADAKIZU...? ¿Sabes...?

Badakizu? ......X..... ¿sabes....si...?
Badakizu......-(e)la? ¿sabes que.....?
Bazenekien....-(e)la? ¿sabías que....?
Jakin / entzun al duzu....-(e)la? ¿has oído, sabido que...?
Konturatu al zara....-(e)la? ¿te has dado cuenta de que....?

ERANTZUNAK / RESPUESTAS

a.

Badakit.... ya se que....
Banekien..... ya sabía que....
Jakin dut... he sabido que....
Entzun dut... he oído que....
Konturatu naiz... me he dado cuenta de que...

b.

Ez dakit....no se....
Ez nekien...no sabía....
Ez dut entzun...no he oído....
Ez naiz konturatu...no me he dado cuenta.....
Ideiarik ez nuen / no tenía idea de que.....

c.

Noski! / claro, por supuesto
Horixe! / ¡eso es!
Ez da (egia) izango! / ¡no será verdad!
Benetan? / ¿de verdad?
Bai? / ¿si?

d.

Ez da egia / no es verdad
Ez horixe / por supuesto que no
Ez da horrela / no es así
Inola ere ez / de ninguna manera
Ezta pentsatu ere / ni soñarlo

GOGORATZEN ZARA....? ¿RECUERDAS?

 

Gogoratzen zara....? / Gogoan duzu...? / Oroitzen zara...? / te acuerdas de....?
Ahaztu al zaizu...? / ¿se te ha olvidado?
Ez ahaztu....! / ¡no te olvides...!

ERANTZUNAK / RESPUESTAS

a.

Gogoratzen naiz / Gogoan dut / Oroitzen naiz / me acuerdo
Ez zait ahaztu / no se me ha olvidado
Ez zait ahaztuko / no se me va a olvidar

b.

Ez naiz gogoratzen / Ez naiz oroitzen / no me acuerdo

ESAN DIDATE... / ME HAN DICHO QUE

a.

Esan dit / zidan / didate / zidaten ....-(e)LA / me ha/han dicho / me dijeron que.....
Kontatu dit / zidan ....-(e)LA / me ha contado / me contó que....
Azaldu dit / zidan ...-(e)LA / me ha explicado / me explicó que.....
X-k dio ...-(e)LA / X dice que......

b.

Esaten dutenez,... / según dicen.....
X-k uste duenez,..../ según cree X......

c.

Galdetu dit / zidan / didate / zidaten...-(e)N / me ha / han preguntado si......
Jakin nahi du...-(e)N / quiere saber si......