www.santurtzieus.com

IBILBIDE ESTANDARRAK

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

 

I.  PROPOSAMEN BAT EGITEKO / PARA HACER UNA PROPUESTA

 

1.1. Beste pertsona sondeatu, gure eskaintza onartzeko libre dagoen ala ez jakiteko.

 

Sondear a la otra persona para ver si está libre o no para poder aceptar nuestra oferta. Esto se puede hacer por medio de preguntas de este tipo:

 

Zer egingo duzu gaur arratsaldean?

 

 

1.2. Proposamena aurkeztu

 

Presentar la propuesta. O bien se cuenta lo que uno va a hacer y a continuación se pregunta si le interesa o no; o se pasa directamente a la pregunta:

 

Gaur hondartzara joango naiz. Nahi duzu etorri nirekin?

Etorriko zara nirekin hondartzara?

 

 

1.3. Besteak hiru aukera ditu

 

El interlocutor tiene tres opciones:

 

Onartu / Aceptar

 

Bai, oso ondo

 

Baztertu /Rechazar

 

Ez, ezin dut.

Ez dut nahi

Sentitzen dut

 

Alternatiba bat aurkeztu / Presentar otra alternativa

 

Nahiago dut...

Eta zer iruditzen zaizu...

 

 

1.4. Akordiora iritsi badira, zehaztapenak egiten dira: noiz, noiz, zer ordutan...

 

Si se ha llegado a un acuerdo, se hacen las precisiones: cuándo, dónde, a qué hora...

 

 

II. PLAN BAT EGITEKO / PARA HACER PLANES

 

2.1. Hasieran beti daude plan bat egiteko premia adierazten duten zirkunstantziak.

 

En primer lugar se presentan las circunstancias que expresan la conveniencia o necesidad de hacer un plan:

 

Uda hurbil dugu. Zer egingo dugu aurten? / Ya está cerca el verano. Habrá que pensar...

Buff! Zer egingo dugu eguraldi honekin? /¿Qué vamos a (podemos) hacer con este tiempo?

Zinemarako sarrerak agortu dira. Zer egingo dugu orain? / Se han agotado las entradas para el cine. ¿Qué vamos a hacer ahora?

 

 

2.2. Jarraian, norbait hasiko da egoera horri dagokion proposamen bat egiten.

 

Alguien empezará a proponer algún tipo de plan. Los recursos lingüísiticos son variados, pero los más habituales pueden ser los siguientes:

 

  1. Una pregunta:

  2.  

    Joango gara hondartzara? / ¿Vamos a la playa?

 

  1. Una pregunta con condicional en medio (algo más formal)

  2.  

    Zer iruditzen zaizue hondartzara bagoaz / Qué os parece si...

 

  1. Uso del potencial:

 

Hondartzara joan ahal gara - joan gaitezke / Podemos ir a la playa

 

2.3. Jarraian bi aukera:

 

Edo plana onartzen da / se acepta el plan

 

Ondo da

ados

primeran...

 

edo baztertu edo oztopoak jartzen dira / o se rechaza o se plantean pegas dificultades

 

Ezin dut

Ez dut gogorik

X egin behar dut

Nekatuta nago

 

Bigarrena gertatzen bada, negoziatu egiten da eta akordio batera heldu / Si se da la segundoa circunstancia, se negocia y se llega a un acuerdo.

 

 

2.4. Akordioa / Acuerdo

 

Akordiora heldu bada, plana aurrera eramateko zehaztasunak finkatzen dira: non elkartu, zein ordutan, zer eraman behar den, nor arduratuko den gauza bakoitzari buruz. Honelakoetan galderak-erantzunak, data, ordua, tokia... eta aditz denbora bezala, geroa

 

Después de llegar a un acuerdo, se fijan los detalles pertinentes: dónde, qué día, a qué hora, qué hay que llevar, de qué se responsabiliza cada uno... En este momento predominan las preguntas-respuesta, la determinación de la fecha, la hora... y el tiempo verbal predominante es el futuro:

 

Zer ordutan elkartuko gara? Arratsaldeko bostetan

Non? X kalean, botika ondoan...

Nork eramago du X? Nork erosiko du Y? Nork deituko dio Zri?