www.santurtzieus.com

LOS PRONOMBRES DE PERSONA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

CASO

YO

T

L

NOSOTROS

T

VOSOTROS

ELLOS

NOR

NORK

NORI

NOREN

NOREKIN

NORENTZAT

ZERTAZ

 

ni

nik

niri

nire

nirekin

niretzat

nitaz

hi

hik

hiri

hire

hirekin

hiretzat

hitaz

hura

hark

hari

haren

harekin

harentzat

hartaz

gu

guk

guri

gure

gurekin

guretzat

gutaz

zu

zuk

zuri

zure

zurekin

zuretzat

zutaz

zuek

zuek

zuei

zuen

zuekin

zuentzat

zuetaz

Haiek

Haiek

Haiei

Haien

Haiekin

Haientzat

Haietaz

 

CASO

YO

T

L

NOSOTROS

T

VOSOTROS

ELLOS

NORENGAN

NORENGANDIK

NORENGANA

NORENGANANTZ

NORENGANAINO

NORENGATIK

 

ni(re)gan

ni(re)gandik

ni(re)gana

ni(re)ganantz

ni(re)ganaino

ni(re)gatik

hi(re)gan

hi(re)gandik

hi(re)gana

hi(re)ganantz

hi(re)ganaino

hi(re)gatik

harengan

harengandik

harengana

harenganantz

harenganaino

harengatik

gu(re)gan

gu(re)gandik

gu(re)gana

gu(re)ganantz

gu(re)ganaino

gu(re)gatik

zu(re)gan

zu(re)gandik

zu(re)gana

zu(re)ganantz

zu(re)ganaino

zu(re)gatik

zuengan

zuengandik

zuengana

zuenganantz

zuenganaino

zuengatik

Haiengan

Haiengandik

haiengana

haienganantz

haienganaino

haiengatik

 

LOS PRONOMBRES DE PERSONA (INDARTUAK)

CASO

YO

T

L

NOSOTROS

T

VOSOTROS

ELLOS

NOR

NORK

NORI

NOREN

NOREKIN

NORENTZAT

ZERTAZ

neu

neuk

neuri

neure

neurekin

neuretzat

neutaz

heu

heuk

heuri

heure

heurekin

heuretzat

heutaz

bera

berak

berari

beraren

berarekin

berarentzat

berataz

geu

geuk

geuri

geure

geurekin

geuretzat

geutaz

zeu

zeuk

zeuri

zeure

zeurekin

zeuretzat

zeutaz

zeuek

zeuek

zeuei

zeuen

zeuekin

zeuentzat

zeuetaz

eurak

eurek

eurei

euren

eurekin

eurentzat

euretaz

 

CASO YO T L NOSOTROS T VOSOTROS ELLOS

 NORENGAN

NORENGANDIK

NORENGANA

NORENGANANTZ

NORENGANAINO

NORENGATIK

neu(re)gan

neu(re)gandik

neu(re)gana

neu(re)ganantz

neu(re)ganaino

neu(re)gatik

heu(re)gan

heu(re)gandik

heu(re)gana

heu(re)ganantz

heu(re)ganaino

heu(re)gatik

berarengan

berarengandik

berarengana

berarenganantz

berarenganaino

berarengatik

geu(re)gan

geu(re)gandik

geu(re)gana

geu(re)ganantz

geu(re)ganaino

geu(re)gatik

zeu(re)gan

zeu(re)gandik

zeu(re)gana

zeu(re)ganantz

zeu(re)ganaino

zeu(re)gatik

zeuengan

zeuengandik

zeuengana

zeuenganantz

zeuenganaino

zeuengatik

eurengan

eurengandik

eurengana

eurenganantz

eurenganaino

eurengatik