www.santurtzieus.com

LOS INTERROGATIVOS

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

NOR

NORK

NORI

NOREN

NOREKIN

NORENTZAT

NORTAZ

---

nortzuk

nortzuek

nortzuei

nortzuen

nortzuekin

nortzuentzat

nortzuetaz

zer

zerk

zeri

zeren

zerekin

zerentzat

zertaz

zerez

zein

zeinek

zeini

zeinen

zeinekin

zeinentzat

zeinetaz

zeinez

zeintzuk

zeintzuek

zeintzuei

zeintzuen

zeintzuekin

zeintzuentzat

zeintzuetaz

zeintzuez

zenbat

zenbatek

zenbati

zenbaten

zenbatekin

zenbatentzat

zenbatetaz

zenbatez

NON

NONDIK

NORA

NORAINO

NORANTZ

NONGO

NORAKO

---

---

---

---

---

---

---

zertan

zertatik

zertara

zertaraino

zertarantz

zereko

zertarako

zeinetan

zeinetatik

zeinetara

zeinetaraino

zeinetarantz

zeinetako

zeinetarako

zeintzuetan

zeintzuetatik

zeintzuetara

zeintzuetaraino

zeintzuetarantz

zeintzuetako

zeintzuetarako

zenbate(t)an

zenbatetatik

zenbatetara

zenbatetaraino

zenbatetarantz

zenbate(ta)ko

zenbatetarako

NORENGAN

NORENGANDIK

NORENGANA

NORENGANANTZ

NORENGANAINO

NORENGATIK

nortzuengan

nortzuengandik

nortzuengana

nortzuenganantz

nortzuenganaino

nortzuengatik

---

---

---

---

---

zergatik

zeinengan

zeinengandik

zeinengana

zeinenganantz

zeinenganaino

zeinengatik

zeintzuengan

zeintzuengandik

zeintzuengana

zeintzuenganantz

zeintzuenganaino

zeintzuengatik

zenbatengan

zenbatengandik

zenbatengana

zenbatenganantz

zenbatenganaino

zenbatengatik