www.santurtzieus.com

FORMAS DERIVADAS DE LOS INTERROGATIVOS

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

ezer

ezein

ezertarako

ezelan

ezergatik

---

zerbait

---

zerbaitetarako

zelanbait

zerbaiatengatik

---

zer edo zer

---

zer edo zertarako

zer edo zelan

zer edo zergatik

---

edozer

edozein

edozertarako

edozelan

edozergatik

edozenbat

zernahi

zein-nahi

zernahitarako

zelan-nahi

zernahirengatik

zenbat-nahi

inor

inork

inori

inoren

norbait

norbaitek

norbaiti

norbaiten

nor edo nor

nor edo nork

nor edo nori

nor edo noren

edonor

edonork

edonori

edonoren

nornahi

nornahik

nornahiri

nornahiren

inon

inongo

inora

inondik

inoiz

inola

nonbait

nonbaiteko

norabait

nonbaitetik

noizbait

nolabait

non edo non

non edo nongo

nora edo nora

nondik edo nondik

noiz edo noiz

nola edo nola

edonon

edonongo

edonora

edonondik

edonoiz

edonola

non-nahi

non-nahiko

noranahi

nondik-nahi

noiznahi

nolanahi