www.santurtzieus.com

NOR-NORK

ALEGIAZKOA: BALDINTZA-ONDORIOA

LAGUNTZA GEHIAGO

ARIKETAK

UNITATEAK

BALDINTZA

ONDORIOA ORAIN

ONDORIOA LEHEN

HURA

HAIEK

HURA

HAIEK

HURA

HAIEK

NIK

HIK

HARK

GUK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

banu

bahu

bazu

bagenu

bazenu

bazenute

balute

 

banitu

bahitu

balitu

bagenitu

bazenitu

bazenituzte

balituzte

nuke

huke

luke

genuke

zenuke

zenukete

lukete

nituzke

hituzke

lituzke

genituzke

zenituzke

zenituzkete

lituzkete

nukeen

hukeen

zukeen

genukeen

zenukeen

zenuketen

zuketen

nituzkeen

hituzkeen

zituzkeen

genituzkeen

zenituzkeen

zenituzketen

zituzketen

 

NI

GU

NI

GU

NI

GU

HIK

HARK

ZUK

ZUEK

HAIEK

 

baninduk/n

banindu

baninduzu

baninduzue

banindute

bagintuk/n

bagintu

bagintuzu

bagintuzue

bagintuzte

nindukek/n

ninduke

nindukezu

nindukezue

nindukete

 

gintuzkek/n

gintuzke

gintuzkezu

gintuzkezue

gintuzkete

 

nindukean/nan

nindukeen

nindukezun

nindukezuen

ninduketen

 

gintuzkean/nan

gintuzkeen

gintuzkezun

gintuzkezuen

gintuzketen

 

ZU

ZUEK

ZU

ZUEK

ZU

ZUEK

NIK

HARK

GUK

HAIEK

 

bazintut

bazintu

bazintugu

bazintuzte

 

bazintuztet

bazintuzte

bazintuztegu

bazintuztete

 

zintuzket

zintuzke

zintuzkegu

zintuzkete

 

zintuzketet

bazintuzkete

zintuzketegu

zintuzketete

 

zintuzkedan

zintuzkeen

zintuzkegun

zintuzketen

 

zintuzketedan

bazintuzketen

zintuzketegun

zintuzketeten

 

HI

HI

HI

NIK

HARK

GUK

HAIEK

 

bahindut

bahindu

bahindugu

bahindute

 

hinduket

hinduke

hindukegu

hindukete

 

hindukedan

hindukeen

hindukegun

hinduketen